YKLA:N EDUSTUKSET

SUOMEN LAKIMIESLIITOSSA:

Valtuuskunta
Jarmo Hyvärinen  
Katriina Vierula
Matleena Engblom  
Marianne Leskinen (varajäsen, edustus Jarmo Hyvärisen ollessa
hallituksen pj)

Hallitus
Katriina Vierula, jäsen

Yksityissektorin valiokunta

Katriina Vierula, pj.
Jenniveera Tabell, varapj.
Marja Kokko

Työelämätoimikunta
Katriina Vierula, pj.
Jenniveera Tabell
Marja Kokko    

SUOMEN LAKIMIESLIITON EDUSTAJINA:
Rahoitus: Jarmo Hyvärinen
 
YRITYSYHDISTYKSISSÄ:
Nordea: Jarmo Hyvärinen, pj.

AKAVASSA:
AKAVA Uusimaa: Otso Nykänen, pj.