YKLA:n toimintamuotoja

Edunvalvonta: YKLA on Lakimiesliiton ainoa yksinomaan yksityissektorin edunvalvontaa harjoittava jäsenyhdistys. YKLA on vahvasti edustettuna Lakimiesliiton eri toimielimissä sekä muussa AKAVA-laisessa yhteisössä.

Jäsentilaisuudet: Tutustumista jäsenkuntaa kiinnostavien kohdeyritysten tai -yhteisöjen ja niissä toimivien lakimiesten toimintaan; alustuksia ja keskustelua juridiikan eri alueilta sekä vapaamuotoista yhdessäoloa. Järjestämme myös pienseminaareja ajankohtaisista aiheista.

Yhdistyksen kokoukset: Jäsen voi joko kokouksessa tai saattamalla asiansa hallituksen jäsenelle tiedoksi, vaikuttaa yhdistyksen toimintaan.

Opintomatkat: Näiden tarkoituksena on kartuttaa jäsenistön näkemystä ja ammatillisia tietoja ja taitoja ajankohtaisten tai jäsenkunnalle muuten tärkeiden asioiden tiimoilta. Matkat ovat suuntautuneet ensisijaisesti Euroopan alueelle.

Jäsentiedotteet: Yhdistys tiedottaa ajankohtaisesta toiminnastaan jäsenkunnalle näiden sivujen ja jäsenkirjeiden avulla.

Vapaamuotoinen toiminta: Yhdistys järjestää jäsenilleen vapaamuotoista toimintaa, mm. urheilu-, ulkoilu- ja kulttuuriharrastusten parissa.